VEST
SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA U TURIZMU OD 25.08.2008

R.BR.
IME I PREZIME
BR. INDEKSA
OCENA

1.

Lazić Marija

499/2005

7

2.

Jović Milica

464/2005

6

3.

Nikolić Jelena

98/2004

9

4.

Ranković Dijana

29/2006

6

5.

Đurić Marina

401/2006

7

6.

Kafedžić Jelena

433/2005

6

7.

Majetić Marija

507/2004

8

8.

Jestrović Ana

467/2006

6

9.

Vržina Mladen

60/2005

7

10.

Obrovski Sava

219/2005

6

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09