VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI
DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA POSLOVNO PRAVO
IME I PREZIME
BROJ INDEKSAOCENA
ADRIJANA UROŠEV291/20068
ALEKSANDAR DRAGIĆ224/20068
ALEKSANDAR LUKIĆ12/20068
ALEKSANDAR PERIĆ216/057
ALEKSANDRA ANĐELOVIĆ32/20069
ALEKSANDRA AĆIMOVIĆ489/20066
ALEKSANDRA VASILIJEVIĆ392/20069
ALEKSANDRA VUJIĆ211/20068
ALEKSANDRA DABIĆ113/20067
ALEKSANDRA KLIKOVAC430/20068
ALEKSANDRA MITROVIĆ160/20068
ALEKSANDRA RAŠETA735/20067
ALEKSANDRA RISTOVIĆ323/20066
ANA BOGNER546/20066
ANA VASILIJEVIĆ481/20068
ANA ISIĆ122/20066
ANA PAVLOVIĆ388/20069
ANA PIŠPECKI485/20068
ANDRIJANA MILUTINOVIĆ21/20069
ANDRIJANA PLAVŠIĆ76/20068
ANKA PETROVIĆ133/20068
ANJA HRIC39/20069
BILJANA DRLJAČA5/20069
BILJANA TATIĆ230/20067
BOBAN ZDRAVKOVIĆ82/20066
BOBANA RADOJEVIĆ118/20066
BOJAN PEROVIĆ370/20066
BOJAN ŠEKULARAC100/20068
BOJANA DRAGOJEVIĆ435/20069
BOJANA KRIŽAN277/20067
BOJANA LUKOVIĆ320/20066
BORISLAV JOSIMIVIĆ582/0610
BOŠKO BOŠKOVIĆ10/20068
BRANKA SAVIĆ235/20068
BRANKO VELEMIR260/20069
VESNA ŽILEVSKI31/20068
VIOLETA ĐURIĆ439/20069
VIOLETA ĐURIĆ22/20068
VLADAN KARAKLIĆ476/20067
VLADIMIR CIRJAKOVIĆ226/20066
VLADMIR DRAMIĆANIN223/20066
GVOZDEN PEJOVIĆ529/20067
GORAN BLAGOJEVIĆ700/20067
GORDANA GRBOVIĆ458/20066
GORDANA KOVANDŽIĆ65/20068
GORDANA TATIĆ628/20066
DALIDA BADAMI120/20066
DANIJELA BORIĆ328/20066
DANIJELA DAVIDOVIĆ316/20066
DANIJELA JOVIČIĆ354/20067
DANIJELA KALENDEROVIĆ514/20066
DANIJELA MOLANOVIĆ274/20067
DANIJELA PETROVIĆ170/059
DANIJELA DŽAJIĆ173/20069
DARIJA ŠAŠA105/20068
DARKO PEŠIĆ103/20067
DEJAN ŠTERJOSKI126/20069
DIJANA MEHMEDOVIĆ228/056
DIJANA PRAIZOVIĆ515/20067
DIJANA STEFANOVIĆ13/20069
DRAGA PAJIĆ490/20067
DRAGANA MILANOVIĆ236/20069
DRAGANA PAVLOVIĆ57/20068
DRAGANA PEĆANAC91/20069
DRAGANA RADOSAVLJEVIĆ283/20067
DRAGANA SPASOJEVIĆ441/20068
DUŠAN SIMIĆ215/20066
DUŠAN TASIĆ358/20069
DUŠICA RAČIĆ142/20067
DUŠICA STEFANOVIĆ248/20068
ŽELJKO KNEŽEVIĆ352/20068
ZANA KOLJANIN429/20067
ZLATKO TUBAK206/20067
ZORICA VESIĆ68/20069
IVAN MILADINOVIĆ621/20067
IVAN RADISAVLJEVIĆ716/20068
IVANA GABRIĆ97/20067
IVANA DAPČEVIĆ110/20069
IVANA DAPČEVIĆ203/20066
IVANA IVANOVIĆ123/20067
IVANA JOVANOVIĆ276/20068
IVANA KOSTADINOVIĆ70/20069
IVANA KRSTAJIĆ480/20069
IVANA MILENKOVIĆ37/20069
IVANA ODALOVIĆ3/20068
IVANA PAVLOVIĆ27/20069
IVANA BEGIĆ8/20069
IVANA RAJKOVIĆ86/20069
IVONA JANKOVIĆ134/20068
INES VARGA139/200610
IRENA KOMAZEC183/20068
IRENA PETRUŠEVSKI45/20068
JASMINA ZARIĆ341/20069
JASMINA MARINKOVIĆ234/20066
JASNA JAJIĆ36/20068
JELENA BIOČANIN187/20068
JELENA VUJNOVIĆ44/20069
JELENA ĐURIĆ409/20067
JELENA KALAMANDA281/20067
JELENA MILOSAVLJEVIĆ154/20069
JELENA MIHAILOVIĆ464/20068
JELENA OGNJANOVIĆ338/20067
JELENA PANTOVIĆ340/200610
JELENA POPOVIĆ161/20069
JELENA STEVANOVIĆ62/20069
JELENA ŠLJIVAR14/20069
JOVANA MITROVIĆ263/20067
JOVANA STOJANOVSKI48/20068
JOVANA ĆOROVIĆ332/20069
KATARINA KOKAR185/20069
KATARINA MARIĆ49/20067
LJUBICA NIKODIJEVIĆ56/20067
MAJA PAVLICA712/20066
MARIJA ĐORĐEV383/20068
MARIJA LUKIĆ52/20069
MARIJA LUKIĆ143/20069
MARIJA NEDIĆ182/20067
MARIJA PEJČINOVIĆ372/20069
MARIJA SPASENOVIĆ165/20066
MARIJA TOMINOVIĆ35/20069
MARIJANA ĐORĐEVIĆ43/20069
MARIJANA MILIĆEV424/20067
MARIJANA MILOSAVLJEVIĆ714/20069
MARIJANA TOPIĆ72/059
MARINA DALJEVIĆ368/20066
MARINA ĐURIĆ401/20068
MARINA NIKOLIĆ6/20069
MARINA ROGOVIĆ94/20068
MARINA STANKOVIĆ337/20069
MARKO JOKIĆ136/20067
MILAN ILIĆ535/20068
MILAN KUZMAN427/20069
MILAN LAUŠEVIĆ587/20066
MILAN TUROVIĆ660/20067
MILANA GLAMOČAN371/20069
MILENA STAJIĆ1103/997
MILENA BOŠKOVIĆ495/20066
MILENA VRANEŠ471/20066
MILENA MLADENOVIĆ79/20069
MILENA SLAVNIĆ169/20067
MILENA TOMIĆ229/20068
MILICA JERKOVIĆ240/20068
MILICA PEROVIĆ242/20068
MILICA SAVIĆ151/20069
MILICA CVETKOVIĆ422/20068
MILKA BOGDANOVIĆ438/20068
MILOŠ LUKŠEVIĆ275/057
MIRJANA VUKAŠINOVIĆ217/059
MIRJANA GRUJIĆ114/20067
MIRJANA JEROTIĆ300/20066
MIRJANA ROGOVIĆ95/20068
MIRJANA TRAJKOVIĆ367/20067
NATALIJA MITKOVIĆ61/20068
NATALIJA ČOKIĆ502/20066
NATAŠA VEJNOVIĆ99/20068
NATAŠA DANILOVIĆ15/20069
NATAŠA JOVANOVIĆ393/057
NEVENA DRAGIĆEVIĆ386/20069
NEVENA ILIĆ35/058
NEVENA RAĐEN292/20066
NEVENA TOŠIĆ25/200610
NEDA VULETIĆ295/20066
NEDA PRTENJAK217/20066
NINA OMAZIĆ72/20067
OLGA FILIPOVIĆ135/20068
PETAR IVIČIĆ381/20068
RADE GULAN223/056
SANDRA RANKOVIĆ117/20067
SANJA BLAGOJEVIĆ415/20066
SANJA JOVIĆ247/20068
SANJA PEŠIĆ50/20069
SANJA STANOJEVSKI317/20067
SAŠKA SOKOLOV88/20066
SVETLANA JAKOVLJEVIĆ85/20067
SLAVICA STOJANOVIĆ486/20066
SLAVKO VUJIŠIĆ146/20068
SLAĐANA ĐEORĐIĆ275/20067
SLAĐANA PAVLOVIĆ304/20066
SLAĐANA PETROVIĆ399/20069
SMILJA MATIĆ704/20069
SNEŽANA VUJIČIĆ19/20068
SNEŽANA DROBNJAKOVIĆ580/20067
SNEŽANA LAZAREVIĆ28/20066
SONJA PAUNESKU393/20067
SOFIJA RADMILOVIĆ195/20067
SOFIJA UROŠEVIĆ321/20067
SRĐAN SIMENUNOVIĆ280/20066
STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ522/20069
STEFANIJA VUKOIČIĆ251/20069
SUZANA JOVANOVIĆ290/20066
SUZANA SARIĆ227/20066
SUNČICA GOLUBOVIĆ38/20068
TAMARA BABIĆ121/20067
TAMARA MIHAJLOVIĆ379/20066
TAMARA PANTIĆ615/20069
TAMARA STEPANOVIĆ377/20067
TANJA ĐORĐEVIĆ501/057
TANJA MILOŠEVIĆ198/20066
TATJANA JEREMIĆ42/20067
TIJANA DABOVIĆ124/20067
TIJANA MILETIĆ159/20069
FILIP ĐORĐEVIĆ357/20069
FILIP LUKOVIĆ17/20066
FILIP PEJOVIĆ387/20066
PREDMETNI NASTAVNIK
mr Nataša Tanjević