VEST
Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz Statistike 05.06.2008 god.

RBRSTUDENTINDEKS
1.Mitković Natalija61/2006
2.Popović Dušan35/2007
3.Stošić Mirela260/2007
4.Perišić Danijela292/2007
5.Perišić Dejana27/2007
6.Kraguljac Dijana596/1999
7.Ivanović Dragana94/2007
8.Tošić Branka255/2007
9.Vesić Nevena423/2006
10.Raičević Danka298/2007
11.Petrović Bojana80/2007
12.Cveković Lena22/2007
13.Stojanović Dejan295/2003
14.Spasojević Vanja272/2007
15.Gulan Rade223/2005
16.Stamenković Miloš747/2006
17.Dragojlović Marko102/2007

Usmeni deo ispita održaće se 09.06.2008 god. u 10h
Vladislav Đolević