VEST

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ STATISTIKE

R.BR.
IME I PREZIME
BROJ INDEKSA

1.

Milanka Luković

79/2001

2.

Tanja Rajković

238/2007

3.

Tijana Rakonjac

177/2002

4.

Ivan Paestka

289/2007

5.

Ana Vasilijević

481/2006

6.

Nikolina Kovačević

314/2004

7.

Bojana Čomagić

103/2007

8.

Jelena Stanojević

427/2007

9.

Monika Zanatdžić

121/2007

10.

Stepanović Jasmina

58/2007

11.

Maja Koprivica

392/2007

12.

Angelina Rapajić

11/2007

13.

Nevena Grbić

376/2007

14.

Milena Zekić

393/2007

15.

Jovana Đorđević

390/2007

16.

Neda Janičić

329/2006

17.

Nataša Bogavac

826/97

18.

Sonja Rovinac

261/2007

19.

Nikola Urukalo

385/2007

20.

Pantić Maja

154/2007

21.

Jelena Brajković

231/2004

22.

Jugoslava Vučković

155/2007

23.

Goran Antić

37/2004

24.

Jelena Belić

364/2002

25.

Goran Gorenčevski

380/2007

26.

Nataša Veljović

400/2007

27.

Gorica Karaklajić

68/2007

28.

Stojanovski Magdalena

146/2007

29.

Aleksandar Tadić

168/2007

30.

Miloš Kostić

225/2007

31.

Miloš Lukić

326/2003

32.

Vanja Stanković

423/2007

Uvid u radove - ponedeljak, 09.06.2008, u 13:00 kabinet br.1, ulaz V

Usmeni deo ispita- ponedeljak, 09.06.2008, u 13:30

Predmetni nastavnik
dr Violeta Tošić

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09