VEST

Viša turistička škola, Beograd

RASPORED POLAGANJA II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA POSLOVNO PRAVO

STUDENTI KOJI SU POLOŽILI PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA POSLOVNO PRAVO, DRUGI KOLOKVIJUM MOGU POLAGATI U ČETVRTAK 28.12. 2006. PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU.

STUDENTI KOJI POLAŽU U 8 ČASOVA (MALA SALA)

ADRIJANA BOGOSAVLJEVIĆ369/06
ADRIJANA UROŠEV291/06
ALEKSANDAR LJUBIĆ662/06
ALEKSANDAR LUKIĆ12/06
ALEKSANDAR DRAGIĆ
ALEKSANDAR PERIĆ216/05
ALEKSANDRA ANĐELOVIĆ32/06
ALEKSANDRA AĆIMOVIĆ489/06
ALEKSANDRA VASILIJEVIĆ329/06
ALEKSANDRA VUJIĆ211/06
ALEKSANDRA GRUJIN425/06
ALEKSANDRA DABIĆ113/06
ALEKSANDRA KLIKOVAC430/06
ALEKSANDRA MITROVIĆ160/06
ALEKSANDRA RAŠETA735/06
ALEKSANDRA RISTOVIĆ323/06
ANA VASILIJEVIĆ481/06
ANA ISIĆ122/06
ANA MICIĆ524/06
ANA PAVLOVIĆ388/06
ANA PIŠPECKI485/06
ANA HAJDER589/05
ANDREA MARTIĆ250/06
ANDRIJANA MILUTINOVIĆ21/06
ANDRIJANA PLAVŠIĆ76/06
ANĐELKA MARJANOVIĆ412/05
ANKA PETROVIĆ133/06
ANJA HRIC39/06
BILJANA DRLJAČA5/06
BILJANA JOVIČIĆ18/06
BILJANA TASIĆ230/06
BOBAN TDRAVKOVIĆ82/06
BOBANA RADOJEVIĆ118/06
BOJAN KRSTIĆ264/06
BOJAN PEROVIĆ370/06
BOJAN ŠEKULARAC100/06
BOJANA DELIĆ26/06
BOJANA DOBROTA7/06
BOJANA DRAGOJEVIĆ435/06
BOJANA KRIŽAN277/06
BOJANA LUKOVIĆ320/06
BOJANA STAMENIĆ131/04
BOJANA STEVANOVIĆ152/06
BORISLAV JOSIMOVIĆ582/06
BOŠKO BOŠKOVIĆ10/06
BRANKA SAVIĆ235/06
BRANKICA STUBIĆ112/06
BRANKO VELEMIR260/06
VALENTINA KOCIĆ53/06
VESNA ŽILEVSKI31/06
VESNA STAMENKOVIĆ410/06
VIDOSAVA ZELJIĆ219/06
VIOLETA ĐURIĆ439/06
VLADAN KARAKLIĆ476/06
VLADAN STEPANOVIĆ539/06
VLADIMIR DAMIĆANIN 223/06
VLADIMIR JIRJAKOVIĆ226/06
GORAN BLAGOJEVIĆ700/06
GORDANA GRBOVIĆ458/04
GORDANA KOVANDŽIĆ65/06
GORDANA TATIĆ628/06
DAGANA PAJIĆ490/06
DANIJELA BORIĆ328/06
DANIJELA VRELJAKOVIĆ513/06
DANIJELA DAVIDOVIĆ316/06
DANIJELA JOVIČIĆ354/06
DANIJELA KALENDEROVIĆ514/06
DANIJELA MILOVANOVIĆ274/06
DANIJELA DŽAJIĆ173/06
DANIJELLJA PETROVIĆ170/05
DANICA DRAGOLJEVIĆ110/05
DARIJA ŠAŠA105/06
DARKO PEŠIĆ103/06
DEJAN ŠTERJOSKI126/04
DIJANA MEHMEDOVIĆ228/05
DIJANA PRAIZOVIĆ515/06
DIJANA RAKOVIĆ29/06
DIJANA SPIRIĆ157/06
DIJANA STEFANOVIĆ13/06
DINA LICITOR477/05
DRAGANA MILONOVIĆ236/06

STUDENTI KOJI POLAŽU U 8 ČASOVA I 45 MINUTA

DRAGANA MILOŠEVIĆ243/05
DALIDA BADAMI
DRAGANA PAVLOVIĆ57/06
DRAGANA PEĆANAC91/06
DRAGANA RADOSAVLJEVIŠĆ283/06
DRAGANA SPASOJEVIĆ441/06
DUBRAVKA ŽIVOJINOVIĆ365/06
DUNJA ŠULEJIĆ374/06
DUŠAN SIMIĆ215/06
DUŠAN TASIĆ358/06
DUŠICA BOGDANOVIĆ92/06
DUŠICA RADMANOVAC75/06
DUŠICA RAČIĆ142/06
DUŠICA STEFANOVIĆ248/06
ETELKA KOMADINA38/04
ŽELJKO KNEŽEVIĆ352/06
ŽIVANA KREJIĆ71/06
ZORICA VESIĆ68/06
ZANA KONJANIN06
IVAN MILADINOVIĆ621/06
IVAN RADISAVLJEVIĆ716/06
IVAN ŠMIGIĆ262/06
IVANA BEGIĆ8/06
IVANA GABRIĆ97/06
IVANA DAPČEVIĆ203/06
IVANA DAPČEVIĆ110/06
IVANA IVANOVIĆ123/06
IVANA JANKOVIĆ134/06
IVANA JOVANOVIĆ276/06
IVANA KOSTADINOVIĆ70/06
IVANA KRSTAJIĆ480/06
IVANA MIKOVIĆ197/06
IVANA MILENKOVIĆ37/06
IVANA ODALOVIĆ3/06
IVANA PAVLOVIĆ27/06
IVANA RAJKOVIĆ86/06
IVANA CARANOVIĆ325/06
INES VARGA139/06
IRENA DELAŠ441/05
IRENA KOMAZEC183/06
IRENA PETRUŠEVSKA45/06
JASMINA ZARIĆ341/06
JASMINA MARINKOVIĆ234/06
JASNA JAJIĆ36/06
JASNA SAVIĆ289/06
JELENA ATANASKOVIĆ89/06
JELENA BIOČANIN187/06
JELENA VUJNOVIĆ44/06
JELENA ĐURIĆ409/06
JELENA KALAMNDA281/06
JELENA MARIĆEVIĆ238/06
JELENA MARKOVIĆ713
JELENA MILOSAVLJEVIĆ154/06
JELENA MIHAILOVIĆ464/06
JELENA OGNJANOVIĆ338/06
JELENA PANTOVIĆ340/06
JELENA PAUNOVIĆ233/04
JELENA PETROVIĆ364/06
JELENA POPOVIĆ161/06
JELENA PRIJOVIĆ652/06
JELENA SIMOVIĆ414/06
JELENA STEVANOVIĆ62/06
JELENA TOMANIĆ306/06
JELENA TOMASOVIĆ137/06
JELENA ŠLJIVAR14/06
JOVAN STEVANOVIĆ83/06
JOVANA DRAGOJLOVIĆ269/06
JOVANA ĐURIĆ96/05
JOVANA ZEČEVIĆ115/06
JOVANA MITROVIĆ263/06
JOVANA POPOVIĆ34/06
JOVANA STOJANOVSKI48/06
JOVANA TRIFUNOVIĆ20/06
JOVANA ĆOROVIĆ332/06
KATARINA VAROŠČIĆ243/06
KATARINA KOKAR185/06
KATARINA MARIĆ49/06
KATARINA SELENIĆ437/05
LJUBICA NIKODIJEVIĆ56/06
LJUBICA PROKIĆ244/04

STUDENTI KOJI POLAŽU U 9 ČASOVA I 30 MINUTA

LJUBIŠA MITIĆ159/05
MAJA KOJIĆ194/06
MAJA PAVLICA712
MAJA PEJČIĆ191/06
MARIJA VEGAR728/06
MARIJA DENIĆ52/06
MARIJA ĐORĐEV383/06
MARIJA JOVANOVIĆ367/05
MARIJA LUKIĆ143/06
MARIJA LUKOVIĆ168/06
MARIJA MARKOVIĆ330/06
MARIJA MARKOVIĆ144/06
MARIJA MITROVIĆ452/05
MARIJA NEDIĆ182/06
MARIJA PEJČINOVIĆ372/06
MARIJA SPIRIDONOVIĆ
MARIJA SPASENOVIĆ165/06
MARIJA TOŠINOVIĆ35/06
MARIJANA ĐORĐEVIĆ43/06
MARIJANA MILIĆEV424/06
MARIJANA MLADENOV593/06
MARIJANA TOPIĆ172/05
MARINA GRUJIĆ454/02
MARINA DALJEVIĆ368/06
MARINA ĐURIĆ401/06
MARINA MARKOVIĆ231/06
MARINA NIKOLIĆ6/06
MARINA ROGOVIĆ94/06
MARINA SREDOJEVIĆ212/06
MARINA STANKOVIĆ337/06
MARKO GRČIĆ107/06
MARKO JARČEVIĆ397/06
MARKO JOKIĆ136/06
MARKO FILIPOVIĆ175/06
MILA ĐURIĆ131/06
MILAN ILIĆ535/06
MILAN KUZMAN427/06
MILAN LAUŠEVIĆ587/06
MILANA GLAMOČAK 371/06
MILEVA STAVRIĆ327/06
MILENA BOŠKOVIĆ499/06
MILENA ŽOLNAJ516/06
MILENA MLADENOVIŠĆ79/06
MILENA SLAVNIĆ169/06
MILENA VRANEŠ
MILENA STAJIĆ1103/99
MILENA TOMIĆ229/06
MILIJANA ROGOVIĆ95/06
MILICA JERKOVIĆ240/06
MILICA MARINKOVIĆ153/06
MILICA PEROVIĆ242/06
MILICA RISTIĆ149/06
MILICA SAVIĆ151/06
MILICA CVETKOVIĆ422/06
MILKA BOGDANOVIĆ438/06
MILOŠ LUKEŠEVIĆ275/05
MILOŠ STOJANOVIĆ395/06
MINA STAMNKOVIĆ238/03
MIRJANA VUKAŠINOVIĆ217/05
MIRJANA JEROTIĆ300
MIRJANA GAĆEŠA 60/06
MIRJANA GRUJIĆ114/06
MIRJANA TRAJKOVIĆ367/06
MIRJANA PEZROVIĆ250
MIROSLAV MARJANOVIĆ391/06
NATALIJA MINIĆ33/06
NATALIJA MITKOVIĆ61/06
NATALIJA ČOKIĆ502/06
NATAŠA VEJINOVIĆ99/06
NATAŠA GLIŠOVIĆ437/06
NATAŠA DANILOVIĆ15/06
NATAŠA JOVANOVIĆ393/05
NATAŠA MARKOVIĆ222/06
NEVENA ILIĆ35/05
NEVENA KAREVSKI488/06
NEVENA RAĐEN292/06
NEVENA TOŠIĆ25/06
NEDA VULETIĆ295/06
NEDA PRTENJAK217/06

STUDENTI KOJI POLAŽU U 10 ČASOVA I 15 MINUTA

NEMANJA POPUČIĆ156/06
NIKOLA JOKOVIĆ233/06
NIKOLIN KANDIĆ272/06
NINA OMARIĆ72/06
OLGA FILIPOVIĆ135/06
OLIVERA MILOVANOVIĆ492/04
PETAR GRKOVIĆ350/06
PETAR IVIČIĆ381/06
RELJA ŠURDIĆ444/05
RADE GULAN223-05
SAMANTA SULEJMANI204/06
SANDRA RANKOVIĆ117/06
SANJA BANDŽIĆ591/06
SANJA BLAGOJEVIĆ415/06
SANJA ĐUKIĆ609/06
SANJA JOVIĆ247/06
SANJA PETROVIĆ332/05
SANJA STANOJEVSKI 317/06
SANJA TODDOROVIĆ360/05
SAŠKA SOKOLOV88/06
SVETLANA ANDREJEVIĆ176/06
SVETLANA JAKOVLJEVIĆ85/06
SVETLANA STOJIĆ1/06
SLAVICA STOJKOVIĆ486/06
SLAVKO VUJIČIĆ146/06
SLAĐANA ĐORĐIĆ275/06
SLAĐANA KOPRIVICA809/98
SLAĐANA PAVLOVIĆ196/06
SLAĐANA PAVLOVIĆ304/06
SLAĐANA PETROVIĆ399/06
SMILJA MATIĆ704/06
SNEŽANA VUJIČIĆ19/06
SNEŽANA LAZAREVIĆ28/06
SNEŽANA STEFANOVIĆ378/06
SONJA PAUNESKU393
SONJA PEŠIĆ50/06
SONJA STOJANOVIĆ55/06
SOFIJA UROŠEVIĆ
SRĐAN SIMEUNOVIĆ280/06
STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ522/06
STEFANIJA VUKOIČIĆ251/06
SUZANA VUČETIĆ109/06
SUZANA JOVANOVIĆ290/06
SUZANA SARIĆ227/06
SUNČICA GOLUBOVIĆ38/06
TAMARA BABIĆ121/06
TAMARA VUKOVIĆ288/06
TAMARA MITROVIĆ81/06
TAMARA MIHAJLOVIĆ379/06
TAMARA PANTIĆ615/06
TAMARA STEPANOVIĆ377/06
TANJA ĐORĐEVIĆ501/05
TANJA MILOŠEVIĆ198/06
TATJANA ŽUGIĆ/06
TATJANA JEREMIĆ42/06
TIJANA VUKOTIĆ251/05
TIJANA DABOVIĆ124/06
TIJANA MILETIĆ159/06
FILIP ĐORĐEVIĆ357/06
FILIP PEJOVIĆ387/05

SVI STUDENTI KOJI NISU NA SPISKU A POLOŽILI SU PRVI KOLOKVIJUM, DRUGI KOLOKVIJUM POLAGAĆE U POSLEDNJOJ GRUPI U 10 ČASOVA I 15 MINUTA

Mr Nataša Tanjević