VEST
Informatika u turističkom poslovanju
Spisak studenata koji su stekli pravo da pristupe praktičnom delu ispita koji će biti obavljen u računarskoj sali u utorak 18. marta u 1600 časova.

R.BR.Prezime i imeBroj indeksa
1Manojlović Saša235/2003
2Đorđević Dragana72/2004
3Cvetković Nikola208/2002
4Dukić Vladan577/89
5Maksimović Biljana576/79
6Belušević Renata455/2002
7Šobot Martina53/2003
8Marković Milica247/2003
9Bućan Aleksandra1028/2000
10Ćuprić Milena72/2002
11Keser Mihaela496/2000
12Karadžov Mišo1047/2000
13Derikrava Dijana334/2003
14Spasojević Nevena463/2004
15Senić Jelena408/2004

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Rade Stankić