VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA FINANSIJSKO I DEVIZNO POSLOVANJE
R. BR.IME I PREZIMEBR. INDEKSAOCENA
1Jelena Vukelić303/20036
2Jelena Senić408/20047
3Ana Kokanović204/20036
4Branka Stanojević244/20036
5Aleksandar Stojčevski279/200210
6Jelena Milanović21/20006
7Violeta Jovanović86/20037
8Violeta Stefanović428/19986
9Ana Bauman166/20037
10Bojana Mijatović78/20046
11Irena Mijatović79/20046
12Danica Lazarević277/20036
13Marijana Ilić396/20006