VEST
Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika kod profesora dr Vladislava Đolevića

  1. Živković Bojana 219/2003
  2. Mitrović Zoran 219/2003
  3. Mijatović Bojana 78/2004
  4. Marić Katarina 259/2003

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak 06.03.2008. godine u 9 i 30h
STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović