VEST
Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika

  1. Tošić Sandra 116/2000
  2. Topalović Slađana 8/2004
  3. Cvetić Svetlana 437/2004
  4. Marjanović Ana 423/2004
  5. Knežević Marina 300/2003
  6. Tomić Nenad 316/2000
  7. Senić Jelena 408/2004
  8. Marić Petar 913/99
  9. Nešović Milica 129/2003

Usmeni deo ispita biće održan u petak, 07.03. 2007., u 13,00h
PREDMETNI PROFESOR
dr Violeta Tošić