VEST
SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA
IZ ENGLESKOG JEZIKA 22. JANUARA 2008.
ISPITIVAČ: Milina Mrđenovački
A1

R.br.IndeksPrezime i imeOcena
1462/06Pavlović Milan6

B1

R.br.IndeksPrezime i imeOcena
1115/07Funduk Elvis8
268/07Karaklajić Gorica7
3108/07Salkić Aldijana6
4270/07Dičić Danijela6
5339/07Lomić Marina6

A2

R.br.IndeksPrezime i imeOcena
11028/2000Bućan Aleksandra8
2321/05Ristić Marija6
373/05Spasojević Ana6

B2

R.br.IndeksPrezime i imeOcena
1553/05Stojić Nemanja8

Usmeni ispit za kandidate A1, A2, B2 i sve studente koji su pismeni ispit položili u prethodnom roku održaće se u ponedeljak 28.01. 2008 u 10h.
Usmeni ispit za B1 održaće se u sredu 30.01.2008. u 10h za sledeće studente:

broj indeksaime i prezimeocena
383/07Jelena Crnjaković9
362/07Aleksandra Jovanović9
342/07Senada Murselji7
315/07Sanja Erceg8
288/07Dijana Melezović10
256/07Ivana Đenadić8
224/07Marina Jolović7
217/07Tamara Radosavljević9
190/07Jovana Andrić7
157/07Kristina Halaj7
121/07Monika Zanatdžić9
115/07Funduk Elvis8
68/07Karaklajić Gorica7
108/07Salkić Aldijana6

Usmeni ispit za B1 održaće se se u ponedeljak 4.02.2008. u 10h za sledeće studente:

broj indeksaime i prezimeocena
110/07Ivana Petrović10
98/07Gorana Cakić7
87/07Zorana Dragićević7
81/07Marina Stojanović10
79/07Sanja Nikolić10
74/07Bojana Knežević8
60/07Melinda Boldižar9
56/07Nevena Anđelić10
55/07Milica Josipović7
34/07Irina Maričić7
10/07Ana Brdar9
09/07Bojan Štetin10
270/07Dičić Danijela6
339/07Lomić Marina6

PREDMETNI NASTAVNIK
Milina Mrđenovački