VEST
ISPITNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
održan 22.01.2008. godine

RBrStudentIndeksOcena
1. Sandra Gujinović151/038 (osam)

Navedeni student treba da se jave isključivo:
29. januara 2008. (utorak) u 12:00 (profesorska sala VTŠ)

Uvid u radove:
29.01. u 12:00 (profesorska sala VTŠ)

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku, profesor