VEST
REZULTATI ISPITNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
MARKETING U TURIZMU
održanog 22.1.2008. godine

RBrStudentIndeksOcena
1. Maja Radojević 242/046 (šest)
2. Jovana Radojević 390/047 (sedam)
3. Olivera Milovanović 492/049 (devet)
4. Dimitrije Nikolić 7/05 8 (osam)
5. Jovana Đurić 96/056 (šest)
6. Danijel Petrović 170/05 8 (osam)
7. Marija Pantić 176/05 6 (šest)
8. Teodora Tasić 322/05 8 (osam)
9. Jasmina Đukić 366/05 7 (sedam)
10. Katarina Marić 49/06 8 (osam)
11. Marija Lukić 143/06 8 (osam)
12. Aleksandra Mitrović 160/06 7 (sedam)
13. Aleksandar Dragić 224/06 7 (sedam)
14. Ivana Stefanović 237/06 8 (osam)
15. Ivan Šmigić 262/06 9 (devet)
16. Đurđija Radivojević 287/06 7 (sedam)
17. Marija Đorđev 383/06 7 (sedam)
18. Vesna Stamenković 410/06 7 (sedam)
19. Bojana Davidović 523/06 8 (osam)
20. Jelena Jovanović 649/06 6 (šest)
21. Marija Paunović 669/06 7 (sedam)

Navedeni studenti treba da se jave isključivo:
29. januara 2008. (utorak) u 12:00 (profesorska sala VTŠ)

Uvid u radove:
29.01. u 12:00 (profesorska sala VTŠ)

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku, profesor