VEST
STUDIJSKO PUTOVANJE STUDENATA II i III GODINE ZA SLOVENIJU
16. - 22. april. 2008
I. CILJ I SADRŽAJ EKSKURZIJE

Ovo studijsko putovanje je sastavni deo studentske stručne prakse. Cilj studijske ekskurzije je upoznavanje sa turističkom destinacijom, preduzećima i organizacijama koja nude nadgradnju i produbljivanje znanja stećenih na Visokoj turističkoj školi strukovnih studija u Beogradu.

Na ekskurziji će studenti upoznati:
 1. rad nacionalne i regionalnih turističkih organizacija Slovenije (nacionalna turistička organizacija, regionalni Zavod za turizam Ljubljana, Bled, Portorož i Postojna - Kras)
  • rad turističkih preduzeća iz različitih oblasti
  • Terme Čatež d.d. - Termalni Aqua center, termalni kompleks
  • Youth Hostel Celica - Unikatni hostel sa inovativnim pristupom
  • BTC City - Gradski turizam sa največim šoping centrom u Jugoistočnoj Evropi
  • Vodno mesto Atlantis - Wellness centar u sklopu gradskog turizma
  • Vila Bled, Hotel Toplice, Hotel Golf - Alpski hotel i wellness centar
  • Triglavski nacionalni park, Bled,
  • Hoteli St. Bernardin, primorski kongresni turistički centar
  • Casin? Portorož, turizam, igre i zabave na Obali
  • Postojnska špilja, turističko preduzeće Turizem Kras, prirodna atrakcija
 2. obrazovne institucije iz oblasti turizma u Sloveniji
  • Međunarodni institut za turizam
  • Ekonomski fakultet Ljubljana
  • Visoka škola za ugostiteljstvo i turizam Bled
  • Visoka škola za turizam Portorož, Turistika
 3. organizovani obilazak turističkih mesta Čatež, Ljubljana, Bled, Portorož, Piran i Postojna

II. SMEŠTAJ

 • 3 noćenja na bazi polupansiona u Youth Hostel Celica i Hotel Park, Ljubljana
 • 3 noćenja na bazi polupansiona u Hotel Vile Park***, Portorož

III. DRUŽENJE I SLOBODNI PROGRAM

U okviru programa ekskurzije predviđena su druženja sa studentima i predstavnicima Visoke škole za ugostiteljstvo i turizam Bled i Visoke škole za turizam Portorož, Turistika.

Na završnoj većeri u Portorožu, podeliće se certifikati svim studentima.

Studenti će imati slobodno vreme za razgledanje, druženje i rekreativne aktivnosti.

IV. VOĐENJE I STRUČNE PREZENTACIJE

Grupu će po Sloveniji voditi predstavnik Međunarodnog instituta za turizam iz Ljubljane prema programu, uz učešće strućnih predstavnika turističkih organizacija, preduzeća i škola.

V. PROGRAM EKSKURZIJE

1. dan, sreda, 16.04.2008; Beograd- Čatež-Ljubljana

Polazak autobusa u 5.00 ispred škole u Beogradu. Vožnja autoputem kroz Hrvatsku do Slovenije.

13.00 Dolazak u kompleks Terme Čatež, najveći termalni kompleks u Sloveniji i široj okolini.

Dobrodošlica i ručak.

15.00 Prezentacija razvoja turističkog centra Terme Čatež . Diskusija sa studentima
Organizovani obilazak Termalnog centra.

18.00- Polazak za Ljubljanu.

19.30 - Smeštaj u Youth Hostlu CELICA i Hotel Park*** .

Hostel Celica je bio proglašen sa strane Lonely Planet-a za najbolji "Hippest Hostel" na svetu, dobitnik mnogih svetskih nagrada i priznanja za unikatni hostel sa inovativnim pristupom.

21.00 Večera. Noćenje.

2. dan, četvrtak, 17.04.2008, Ljubljana

8.00 Doručak

9.00 - Poseta Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Ljubljana

9.00 - 9.30 Dobrodošlica i prezentacija bolonjskog programa Turizam, programa Letnje škole i programa rada Međunarodnog instituta za turizam Ljubljana, mr. Janez Sirše, viši predavać na Ekonomskom fakultetu i direktor Međunarodnog instituta za turizam.

9.30 - 10.30 Stručna prezentacija "Strategija turizma Slovenije i robna marka " I feel Slovenia", Dejan Podgoršek, pomoćnik direktora Slovenačke turističke organizacije. Diskusija sa studentima.

10.30 - 11.30 Stručna prezentacije "Ljubljana - centralna slovenačka turistička destinacija" Petra Stušek. Diskusija sa studentima.

12.00 - 14.00 Obilazak Ljubljane i vožnja brodičem po reci Ljubljanici

14.00 - 15.00 Slobodno vreme

15.30 - 17.00 Poseta največem šoping i zabavnom centru u Jugoistočni Evropi " BTC CITY" Prezentacija "Razvoj BTC CITY - pogled u budučnost", predstavnik BTC d.d. Diskusija sa studentima. Prezentacija i upoznavanje sa gradskim aqua i wellness parkom "Vodno mesto Atlantis".

17.00 - 19.30 Slobodno vreme u kompleksu BTC CITY, sa mogučnošću kupanja u Atlantisu.

20.00 Večera.

21. 00 Nočni obilazak grada i Noćenje.

3.dan, petak, 18.04.2008, Ljubljana - Bled - Bohinj - Ljubljana

8.00 Doručak.

9.00 Polazak za Bled - alpski turistički centar.

10.30 - 12.00 Dolazak i poseta Višoj školi za turizam i ugostiteljstvo Bled, prezentacija i program škole i školskog hotela Astoria***. Diskusija sa studentima.

12.00 - 13.00 Stručna prezentacija "Tradicija Bleda i razvoj turizma", Eva Štravs Podlogar, direktorka Zavoda za turizam Bled. Diskusija sa studentima.

13.00 - 14.30 Slobodno

14.30 - 18.00 Obilazak Bleda sa posetama:Vili Bled 4*, bivše rezidencije maršala Tita i kralja Petra Karađorđevića II. ( u upravljanju grupe SAVA Hoteli Bled)
Hotelu Golf 4*, Stručna prezentacija "Vizija Sava Hoteli Bled i tražnja hotelskih kapaciteta na ino tržištu." Andrej Šprajc, direktor turizma Sava Turizem d.d., vodećeg turističkog preduzeća na Bledu i Pomurju. Diskusija sa studentima.
Informativnom centru Triglavskog nacionalnog parka - jedinog nacionalnog parka u Sloveniji.

18.00 - 21.00 - Susret sa studentima VŠGT Bled, većera i druženje.

21.00 - Polazak za Ljubljanu. Noćenje.

4.dan, subota, 19.04.2008, Ljubljana- Portorož

8.00 Doručak

9.00 Polazak za Portorož.

11.00 Poseta Visokoj turističkoj školi Turistica Portorož. Prezentacija škole i programa. Dobrodošlica dekana dr. Marije Ovsenik.
Diskusija sa studentima.

12.00 Stručna prezentacija "Razvoj i vizija turizma u Portorožu", direktor Turističkog udruženja Portorož, Ivan Silič. Diskusija sa studentima.

13.00 - 20.00 Smeštaj u hotelu Vila Park 3* i slobodno vreme (mogućnost kupanja u hotelskom aqua parku sa morskom vodom).

20.00 - Većera i susret sa studentima VTŠ Turistika, druženje. Nočenje.

5.dan, 20.04.2008, nedelja, Piran - Bernardin- Strunjan

8.00 Doručak

9.00 - 13.00 Obilazak Hoteli St. Bernardin, Casino Portorž i razgledanje Pirana i Portoroža.

Obilazak i Prezentacija turističkog i kongresnog resorta Hoteli St. Bernardin

Obilazak i razgledanje Pirana i Portoroža

Poseta Casinu Portorož (najstarijeg casina u Sloveniji iz 1913. godine)

13.00 - 18.00 Slobodno vreme

19.30 - Večera i svećana podela certifikata. Noćenje.

6.dan, ponedeljak, 21.04.2008, Piran- Beograd

8.00 Doručak

9.30 Polazak za Postojnu u svetski poznatu Postojnsku špilju.

10.30 - 11.30 Dolazak u Postojnu. Stručna prezentacija " Razvoj Postojnske špilje i Turistička destinacija Postojna", direktor marketinga Kras Postojna d.d., Aleš Semeja. Diskusija sa studentima.

12.00 - 13.30 Poseta Postojnskoj jami

13.30. - 14.30 Ručak

15.00 - Nastavak puta za Beograd. Dolazak u Beograd posle ponoći.

CENA PROGRAMA EKSKURZIJE: 310 € (plativo u dinarskoj protivvrednosti u tri jednake mesečne rate 15 februar, 15 mart i 15 april)

U cenu je uključen kompletan program u Sloveniji, 3 polupansiona u Youth Hostel Celica i Hotel Park u Ljubljani, 3 polupansiona u Hotelu Vile Park*** u Portorožu, razgledanje Ljubljane i vožnja po reci Ljubljanici, razgledanje Bleda, Pirana i Portoroža, obilazak špilje i ručak u Postojni, troškovi predavaća, vodiča i organizacije programa.

Napomena: Troškove autobuskog prevoza snosi Visoka turistička škola strukovnih studija

Prijavljivanje studenata se vrši do 15 februara kako bi se pravovremeno obezbedile kolektivne vize.

Za sve informacije obratite se Branku Krasojeviću, pomoćniku direktora za stručnu praksu, u vreme konsultacija, kabinet broj 11.
POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
Branko Krasojević