VEST
SPISAK STUDENATA KOJI SU U JANUARSKOM ROKU POLOŽILI
PISMENI DEO ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
održanog 22. januara 2008.
A1

R.br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1.718/06Brežančić Biljana 7
2. 56/06Nikodijević Ljubica 7
3.469/06Antunović Zora 7
4.300/06Jerotić Mirjana 6
5.490/06Pajić Dragana 6
6.699/06Mujezinović Bisera 6
7.252/06Predojević Dragana 6
8.138/06Čamprag Miloš 6
9.476/06Koraklić Vladan 6
10. 30/06Nenadić Mirjana 6
11.250/04Đurašković Maja 6
12.693/06Stanković Miroslav 6
13. 98/06Janković Maja 6

Usmeni deo ispita za A1 održaće se 28. februara 2008. u 10 časova u učionici 2, ulaz V.
A2

R.br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1. 135/04Milobratović Sanja 7
2.577/89Dukić Vladan 6

B2

R.br.IndeksPrezime i imePismeniUsmeni
1. 38/97Trajković Danijela 8
2.896/99Kraguljac Dijana 6
3.313/05Blagojević Momčilo 6

Usmeni deo ispita za A2 i B2 održaće se 29. februara 2008. u 10 časova u učionici 2, ulaz V.
PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga