VEST
RASPORED STUDENATA PRVE GODINE ZA OBUKU U TRENING CENTRU VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE U ULICI PARISKE KOMUNE br. 69

Studenti sa brojem indeksa od:

 • 1/2007 do 18/2007 ----------------------------------11. februar 2008 od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30.
 • 19/2007 do 36/2007------------------------------12. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 37/2007 do 54/2007------------------------------13. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 55/2007 do 72/2007------------------------------14. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 73/2007 do 90/2007----------------------------- 18. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 91/2007 do 108/2007--------------------------- 19. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 109/2007 do 126/2007----------------------------20. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 127/2007 do 144/2007--------------------------- 21. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 145/2007 do 162/2007--------------------------- 22. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 163/2007 do 180/2007--------------------------- 25. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 181/2007 do 198/2007--------------------------- 26. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 199/2007 do 216/2007-------------------------- 27. februar od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 217/2007 do 234/2007---------------------------- 3. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 235/2007 do 252/2007---------------------------- 4. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 253/2007 do 270/2007-------------------------- 5. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 271/2007 do 288/2007--------------------------- 6. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 289/2007 do 306/2007--------------------------- 7. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 307/2007 do 324/2007--------------------------- 10. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 325/2007 do 342/2007--------------------------- 11. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 343/2007 do 360/2007----------------------------12. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 361/2007 do 378/2007----------------------------13. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 379/2007 do 396/2007----------------------------14. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 397/2007 do 414/2007----------------------------17. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30
 • 415/2007 do 441/2007-----------------------------18. mart od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30

Plan rada stručne prakse za studente prve godine od 9. februara do 3. maja 2008. godine

Ukupan broj studenata prve godine: 441

 • Nastavni film "75 godina PUTNIK-a", gost autor Vladan Krajčević, 9 feb.----------3 časa,svi
 • Gostovanje gosp. Momčila Neškovića iz resornog ministarstva, 16 feb.----------- 2 časa,svi
 • Gostovanje dr. Dragana Barjaktarovića iz HORES-a, 23 feb. ------------------------- 2 časa, svi
 • Gostovanje direktora "JAT"a mr.Borivoja Kovačevića 8 mart ------------------------2 časa, svi
 • Poseta aerodromu "Nikola Tesla", 15 i 22 mart -------------------------------3 časa 2x4 grupe
 • Gostovanje predstavnika TOS 29 mart -----------------------------------------------------2 časa, svi
 • Poseta hotelu "HYATT REGENCY" 5 april -----------------------u 12 i 14 sati, 2 časa 1x2 grupe
 • Razgledanje grada Beograda 6 april --------------------------------------------------------4 časa, svi
 • Jednodnevna ekskurzija 13 april--------------------------------------------------------10 časova, svi
 • Gostovanje sekretara PKS, mr.Gordane Hašimbegović 3 maj------------------------2 časa, svi
 • Obuka u prostorijama TC--------------------------------------------------------------------- 4 časa
  23 grupe po 18 studenata i poslednja grupa od 27 studenata, po 4 časa dnevno, od ponedeljka do petka)

Ukupan broj predviđenih časova 50

Praktična obuka se izvodi u prostorijama Trening Centra u ulici Pariske Komune br. 69, od 11. februara do 18. marta, svakog radnog dana, osim za vreme održavanja Sajma turizma u Beogradu, u terminima od 10.30 do 12.00 i od 13.00 do 14.30.

Subotom su predviđena sva gostovanja predavača u 12.00 sati i posete hotelima i aerodromu u prepodnevnim satima.

U nedelju, 6 aprila je razgledanje grada Beograda pešice, u pratnji stručnog vodiča, od 10 do 13 sati, a jednodnevna ekskurzija autobusom, u nedelju 13 aprila, od 7.00 do 17.00 sati.

Za sve informacije obratite se Branku Krasojeviću, pomoćniku direktora za stručnu praksu, u vreme konsultacija, kabinet broj 11.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA STRUČNU PRAKSU
Branko Krasojević