VEST

Viša turistička škola, Beograd

Spisak studenata koji su položili prvi kolokvijum iz predmeta
Turistička Geografija
RBRIME I PREZIMEINDEKS
1.Uroš Marinić551/2006
2.Sanja Mladenović678/2006
3.Olivera Nešić
4.Ivan Jovanović564/2006
5.Mariana Adamov687/2006
6.Anita Stojanović565/2006
7.Dragana Todorović
8.Jelena Jovanović685/2006
9.Milena Mazić552/2006
10.Aleksandra Popović558/2006
11.Irena Arsić559/2006
12.Nikola Martinović
13.Emina Cvetković681/2006
14.Jovana Đorđević561/2006
15.Nataša Nedeljković686/2006
Predmetni nastavnik
Prof. dr Snežana Štetić