VEST
REZULTATI TREĆEG KOLOKVIJUMA IZ OSNOVA EKONOMIJE
ODRŽANOG 10.01.2008. GODINE

RBR INDEKS PREZIME SREDNJE IME IMEM3
1 1/2007 Ajdarić Miodrag Jelena22
2 2/2007 Marić Vesna Aleksandra14
3 3/2007 Komarica Milorad Ivana22
4 4/2007 Milošević Zoran Maja14
5 5/2007 Gačić Branka Katarina10
6 6/2007 Radomirović Toma Jelena18
7 7/2007 Nešić Milan Vesna18
8 8/2007 Ivanković Ljubiša Radmila14
9 9/2007 Štetin Goran Bojan20
10 10/2007 Brdar Miroslav Ana18
11 11/2007 Rapajić Stevan Angelina20
12 12/2007 Opačić Dušan Slađana20
13 13/2007 Marinković Milovan Marija
14 14/2007 Majstorović Dane Bojana20
15 15/2007 Vidić Zoran Zorana
16 16/2007 Srećković Čedomir Sandra
17 17/2007 Paunović Dragoljub Stefan16
18 18/2007 Radojičić Milenko Valentina16
19 19/2007 Galić Slobodan Jelena26
20 20/2007 Đorđević Boris Siniša
21 21/2007 Mandić Alexis Nataša8
22 22/2007 Cvetković Milan Lena10
23 23/2007 Birinji Andrija Tamara22
24 24/2007 Katić Slavoljub Tamara
25 25/2007 Ristić Zoran Nataša16
26 26/2007 Kolevski Kiro Andrijana14
27 27/2007 Prišić Milan Dejana14
28 28/2007 Milanović Slaviša Aleksandar20
29 29/2007 Mađer Zdenko Nanuk
30 30/2007 Milosavljević Branislav Marina8
31 31/2007 Trifunović Vesna Marko4
32 32/2007 Ristić Radiša Marijana12
33 33/2007 Jovanović Panto Sanja14
34 34/2007 Maričić Aleksandar Irina12
35 35/2007 Popović Dragan Dušan18
36 36/2007 Blanuša Marko Jovana24
37 37/2007 Ražić Radovan Zoran
38 38/2007 Mihajlović Aleksandar Valentina
39 39/2007 Bisić Đorđe Iva16
40 40/2007 Krstojević Zoran Marta
41 41/2007 Živanović Milovan Mira12
42 42/2007 Krstić Zoran Marija14
43 43/2007 Sekulić Radomir Marko20
44 44/2007 Radomirović Borivoje Ivana16
45 45/2007 Eraković Zoran Anđela12
46 46/2007 Simončević Dragan Nevena14
47 47/2007 Danilović Čedomir Jelena16
48 48/2007 Milosavljević Goran Biljana12
49 49/2007 Tošić Ljubo Bojana
50 50/2007 Ilić Mileta Katarina20
51 51/2007 Delić Radovan Kristina18
52 52/2007 Simović Milomir Dušica14
53 53/2007 Pajović Antonije Marijana16
54 54/2007 Milanović Petar Marina22
55 55/2007 Josipović Miloje Milica14
56 56/2007 Anđelić Branislav Nevena12
57 57/2007 Jovanović Jovan Jelena
58 58/2007 Stepanović Jugoslav Jasmina14
59 59/2007 Simić Dragan Ana22
60 60/2007 Boldižar Đula Melinda10
61 61/2007 Jeremić Ljubiša Jovana4
62 62/2007 Milinčić Željko Kristina14
63 63/2007 Kojič Ljubisav Irena
64 64/2007 Stajković Zoran Dušica16
65 65/2007 Milijašević Stevan Ivana4
66 66/2007 Dobrosavljević Goran Tamara18
67 67/2007 Isailović Milorad Snežana
68 68/2007 Karaklajić Aco Gorica22
69 69/2007 Trifunović Dragan Miloš12
70 70/2007 Jovanović Milovan Sanja20
71 71/2007 Janićijević Goran Aleksandra12
72 72/2007 Vuković Mirko Vesna28
73 73/2007 Vučićević Ivica Uroš22
74 74/2007 Knežević Nikola Bojana22
75 75/2007 Zindović Vuko Željka14
76 76/2007 Ristić Đorđe Jelena10
77 77/2007 Šegan Marko Petar24
78 78/2007 Janić Jovica Marija10
79 79/2007 Nikolić Radivoje Sanja
80 80/2007 Petrović Slađana Bojan14
81 81/2007 Stojanović Dragan Marina18
82 82/2007 Filipović Zoran Maja22
83 83/2007 Stepanović Predrag Milica
84 84/2007 Sekulić Radovan Nikola
85 85/2007 Korica Miloš Nikola14
86 86/2007 Petrović Borivoje Marija16
87 87/2007 Dragićević Zoran Zorana10
88 88/2007 Pavlović Vladislav Olivera12
89 89/2007 Živković Ivan Olgica20
90 90/2007 Radosavljević Žarko Ana18
91 91/2007 Jovanović Radoslav Miroslava
92 92/2007 Ranitović Dragan Aleksandra14
93 93/2007 Drenovak Slavica Kristina14
94 94/2007 Ivanović Dragomir Dragana14
95 95/2007 Đorđević Petar Milena12
96 96/2007 Đuričić Vojislav Dušanka
97 97/2007 Dejanović Žarko Jelena
98 98/2007 Cakić Goran Gorana
99 99/2007 Petković Ivan Ivana18
100 100/2007 Kovačević Dragan Slađana18
113 113/2007 Ramljak Stipe Ana10
128 128/2007 Misailović Danko Ana12
129/2007Karanovic Vojislav12
201 201/2007 Trifković Drago Dragana
202 202/2007 Milnović Mile Tanja14
203 203/2007 Savić Milivoje Vanja14
204 204/2007 Pjević Dragan Vida18
205 205/2007 Vuksanović Zoran Marija20
206 206/2007 Tekelerović Predrag Svetomir10
207 207/2007 Radosavljević Dušan Marina
208 208/2007 Kranjčević Dragan Miloš20
209 209/2007 Aleksić Zlatomir Aleksandar18
210 210/2007 Đurić Molovan Nikola16
211 211/2007 Kostov Petar Andrijana10
212 212/2007 Filipović Branko Marko
213 213/2007 Jočić Dušan Bojana20
214 214/2007 Novaković Zlatko Dragana14
215 215/2007 Zarkov Slavko Bojana12
216 216/2007 Grlja Davor12
217 217/2007 Radosavljević Predrag Tamara14
218 218/2007 Đorđević Miroslav Aleksandar22
219 219/2007 Pavković Slobodan Goran8
220 220/2007 Pavković Slobodan Nikola10
221 221/2007 Bajer Jova Ivan
222 222/2007 Franeta Luka Vladimir
223 223/2007 Antić Dejan Radojica
224 224/2007 Jolović Dragan Marina20
225 225/2007 Kostić Adam Miloš14
226 226/2007 Tucaković Vojin Jovan8
227 227/2007 Tomićević Duško Nebojša20
228 228/2007 Starčević Milenko Sanja20
229 229/2007 Mijailović Radoslav Ivan24
230 230/2007 Ilić Milomir Valentina8
231 231/2007 Dobrilović Borivoj Željko18
232 232/2007 Orta Nikola Dragana
233 233/2007 Bošković Dragan Bojana
234 234/2007 Hađžić Vladan Teodora16
235 235/2007 Savić Zvonko Tamara10
236 236/2007 Ćamilović Goran Jadranka12
237 237/2007 Biskupović Milisav Jelena12
238 238/2007 Rajković Vladimir Tanja8
239 239/2007 Nikolić Zoran Nemanja12
240 240/2007 Tomić Radomir Jovana10
241 241/2007 Pušica Slavojka Dušica6
242 242/2007 Arifi Alija Almira14
243 243/2007 Mitić Goran Zvezdana14
244 244/2007 Pejčić Dragan Ivana12
245 245/2007 Tičerić Đorđe Milica18
246 246/2007 Marinković Miodrag Jasmina14
247 247/2007 Videnović Živorad Ivan
248 248/2007 Jevđović Branislav Tamara18
249 249/2007 Konstatinović Pera Nataša8
250 250/2007 Dimitrijević Tatjana Ivana14
251 251/2007 Cicmil Siniša Srđan
252 252/2007 Radoičić Slavoljub Miloš22
253 253/2007 Mrvić Radoslav Aleksandra
254 254/2007 Miljković Zoran Bojan16
255 255/2007 Tošić Vojko Branka24
256 256/2007 Đenadić Vesna Ivana
257 257/2007 Lukić Miliorad Milan12
258 258/2007 Mladenović Gordana Ivana20
259 259/2007 Novaković Zoran Tatjana10
260 260/2007 Stošić Verica Mirela20
261 261/2007 Rovinac Slaviša Sonja12
262 262/2007 Naumović Goran Nikola12
263 263/2007 Ninović Duško Darko14
264 264/2007 Radojević Slavko Dušan20
265 265/2007 Radovanović Slavoljub Vesna14
266 266/2007 Deljanin Jovica Tamara16
267 267/2007 Bogojević Slavoljub Milica8
268 268/2007 Milić Jovan Jovana
269 269/2007 Grbić Zora Irena20
270 270/2007 Dičić Zvonimir Danijela18
271 271/2007 Palibrk Dragan Ivan18
272 272/2007 Spasojević Vanja26
273 273/2007 Cicović Zoran Nikola14
274 274/2007 Đorić Zoran Jelena16
275 275/2007 Jojić Boško Nikola10
276 276/2007 Marić Mirko Milan14
277 277/2007 Čerevicki Branko Slobodan
278 278/2007 Novaković Đorđe Uroš
279 279/2007 Knežević Marijana Filip
280 280/2007 Trenkovski Zoran Katarina18
281 281/2007 Pavlović Dragan Marina14
282 282/2007 Jovanović Slobodan Marija16
283 283/2007 Popović Radiša Milica16
284 284/2007 Aleksić Nebojša Jelena10
285 285/2007 Cvijović Miodrag Branka10
286 286/2007 Nikolić Slađana Aleksandra12
287 287/2007 Gajić Zoran Bojana16
288 288/2007 Melezović Blagoje Dijana12
289 289/2007 Paestka Danko Ivan12
290 290/2007 Alođžić Vlado Miloš22
291 291/2007 Živković Paun Dragana
292 292/2007 Perišić Dragan Danijela14
293 293/2007 Petrović Milovan Milica22
294 294/2007 Simić Dragiša Svetlana12
295 295/2007 Selaković Jovica Marija
296 296/2007 Ristić Vladimir Ana8
297 297/2007 Tipsarević Milojko Marina24
298 298/2007 Raičević Velibor Danka18
299 299/2007 Perišić Radoslav Ivana20
300 300/2007 Stanković Miloš Vladimir12
315 315/2007 Erceg Ranko Sanja
316 316/2007 Kontić Dragan Bojana
342 342/2007 Murselji Sokolj Senada18
383 383/2007 Crnjaković Dragan Jelena6
384 384/2007 Matijević Sreten Nevena22
396 396/2007 Racić Slobodan Miloš14

  • Od 1 do 5 bodova - 5
  • od 6 do 8 bodova - 6-
  • od 9 do 11 bodova - 6
  • od 12 do 15 bodova - 7
  • od 16 do 19 bodova - 8
  • od 20 do 25 bodova - 9
  • od 25 do 30 bodova - 10.

STRUČNI SARADNIK
Milica Obadović