VEST

Viša turistička škola, Beograd

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
održanog 6. decembra 2006.

B2

R.br.IndeksPrezime i imeOcena Napomena
1. 65/93Dragičević Jelena 7
2.375/03Obradović Jelena 6
3.428/98Stefanović Violeta 6

A2

R.br.IndeksPrezime i imeOcena Napomena
1.123/00Božović Marko 6-Uslovno
2.390/96Ivanović Nataša 6-Uslovno
3.277/97Kovačević Tatjana 7
4.148/04Krstić Srđan 6
5. 93/04Majstorović Ivana 9
6.165/04Milosavljević Milica 8
7.535/04Nešić Jelena 6-Uslovno
8.190/04Petrov Nataša 8
9.172/03Planić Svetlana 7
10.113/04Simić Nataša 6-Uslovno
11. 244/03 Stanojević Branka 6
12.403/04Terzić Marija 6
13.190/03Veličić Tanja 6

Studentima koji su uslovno pozvani na usmeni ispit pismeni važi samo decembarski rok.

Usmeni ispit održaće se u sredu, 13. decembra 2006. u 12 časova u učionici 2, ulaz V.

Predmetni nastavnik,
Višnja Caga