VEST
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM

BROJIME I PREZIME
1.DANIJELA DIMITRIJEVIĆ
2.NATAŠA ŠĆEPOVIĆ
3.DANIJELA ŠĆEPOVIČ
4.MILOŠ MILENKOVIĆ
5.VIŠNJA VLAHOVIĆ
6.NINA JANKOVIĆ
7.VESNA DIMIĆ
8.VESNA BOJAT
9.ANITA SEKULIĆ
10.DUŠANKA MITROVIĆ
11.SLAĐANA PLANIĆ
12.SNEŽANA PETROVIĆ
13.RANKO NIKOLIĆ
14.DANIJELA JOVIČIĆ
15.MARIELA OSTOJIĆ
16.EMILIJA GRUJIĆ
17.SONJA ĆOROVIĆ
18.IVANA MILEŠEVIĆ
19.STEFANI KOSTIĆ
20.TATJANA PEKIĆ
21.VERA BAKAJIĆ
22.STANISLAV ADAMOVIĆ
23.DANKA STARINČEVIĆ

PREDMETNI NASTAVNICI
Prof. dr Snežana Štetić
mr Dario Šimičević