VEST
Rezultati kolokvijuma iz predmeta
"Upravljanje kvalitetom turističkih usluga"
održan 18.12.2007

  1. Draga Milutinović 595/2007 6
  2. Đurđica Ćirković 484/2007 6
  3. Milca Đivanović 480/2007 5
  4. Ružica Ninković 479/2007 7
  5. Jovana Vučićević 573/2007 8
  6. Sanja Obrovski 219/2007 5
  7. Đurović Ivana 497/2007 9
  8. Milinković Mira 529/2007 7

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Maja Ćosić