VEST
REZULTATI ISPITNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA
MARKETING U TURIZMU
održanog 11.12.2007. godine

RBRSTUDENTINDEKS I OCENA
1. Sanja Čolić 1037(98 7 (sedam)
2. Ivana Pantelić 331/99 6 (šest)
3. Tamara Janković 614/99 6 (šest)
4. Miloš Stojkanović 1424/99 6 (šest)
5. Ivana Ilčev 381/01 7 (sedam)
6. Mirjana Pantelić 512/02 9 (devet)
7. Jelena Eraković 141/03 7 (sedam)
8. Sanja Antić 191/03 6 (šest)
9. Dijana Derikrava 334/03 8 (osam)
10. Marija Majetić 507/04 6 (šest)

Navedeni studenti treba da se jave isključivo:
18. decembra 2007. (utorak) u 09:30 (profesorska sala VTŠ)
Uvid u radove:
18.12. u 09:30 (profesorska sala VTŠ)
ISPITNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
održan 11.12.2007. godine

Sledeći studenti treba da se jave predmetnom nastavniku u vezi sa utvrđivanjem konačne ocene:

RBRSTUDENTINDEKS
1.Ljiljana Piljak-Vasović 3460/73
2. Olga Stojičić 8768/77
3. Danijela Trajković 38/97
4. Nenad Blagojević 50/98
5. Sanja Bjelica 254/98
6. Sandra Tešić 116/00
7. Milijana Marković 252/04
8. Dragana Đurđević 262/04
9. Branka Starčević 486/04
10. Tamara Kiš 508/04

Posebno se poziva i sledeći student:

RBRSTUDENTINDEKS
1. Biljana Maksimović 576/79

Navedeni studenti treba da se jave isključivo:
18. decembra 2007. (utorak) u 09:30 (profesorska sala VTŠ)
Uvid u radove: 18.12. u 09:30 (profesorska sala VTŠ)
PREDMETNI NASTAVNIK
dr Jovan Popesku, profesor