VEST
REZULTATI POPRAVNOG I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA TURISTIČKA GEOGRAFIJA
(XI 2007.g.)

R.br.IME i PREZIMEIndex
1.Tmušić Tomislav 208/07
2.Vuković vesna72/07
3.Radosavljević Ana90/07
4.Cicmil Srdjan251/07
5.Milijašević Ivana65/07
6.Minić Nataša379/07
7.Dušica Simović52/07
8.Komarica Ivana3/07
9.Krdžić Ksenija327/07
10.Savić Tamara235/07
11.Kostić Miloš225/07
12.Gvozdić Milanko188/07
13.Radusinović Aljoša173/07
14.Tičerić Milica245/07
15.Ćamilović Jadrabka236/07
16.Mitić Zvezdana243/07
17.Đorđević Kristina399/07
18.Pejčić Ivana244/07
19.Đorić Jelena274/07
20.Rudić Maja148/07
21.Knez Aleksandra159/07
22.Milinković Marija358/07
23.Radojičić Srdjan187/07
24.Kovačević Mina130/07
25.Živković Olgica89/07
26.Tadić Aleksandar168/07
27.Nikolić Aleksandra286/07
28.Pjević Vida204/07
29.Radosavljević Tamara217/07
30.Grlja Davor216/07
31.Murklji Senada342/07

STUDENTI KOJI SU USLOVNO POLOŽILI

R.br.IME i PREZIMEIndex
1.Boldižar Melinda60/07
2.Vučićević Uroš73/07
3.Janković Sanja193/07
4.Rajković Tanja238/07
5.Milosavljević ivana109/07
6.Matić dimitrije135/07
7.Boris Đorđević20/07
8.Martinović Marija191/07
9.Tomić Miloš335/07
10.Bojković Nevenka318/07
11.Samardžić Marina131/07
12.RamljakAna113/07
13.Pajović Marijana53/07

PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Snežana Štetić