VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI
PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA POSLOVNO PRAVO
IME I PREZIMEBROJ INDEKSAOCENA
ADRIJANA BOGOSAVLJEVIĆ369/067
ADRIJANA UROŠEV291/069
ALEKSANDAR LJUBIĆ662/068
ALEKSANDAR LUKIĆ12/066
ALEKSANDAR PERIĆ216/059
ALEKSANDRA ANĐELOVIĆ32/0610
ALEKSANDRA AĆIMOVIĆ489/067
ALEKSANDRA VASILIJEVIĆ329/069
ALEKSANDRA VUJIĆ211/067
ALEKSANDRA GRUJIN425/066
ALEKSANDRA DABIĆ113/068
ALEKSANDRA KLIKOVAC430/065/6
ALEKSANDRA MITROVIĆ160/067
ALEKSANDRA RAŠETA735/068
ALEKSANDRA RISTOVIĆ323/066
ANA VASILIJEVIĆ481/065/6
ANA ISIĆ122/069
ANA MICIĆ524/066
ANA PAVLOVIĆ388/066
ANA PIŠPECKI485/067
ANA HAJDER589/058
ANDREA MARTIĆ250/066
ANDRIJANA MILUTINOVIĆ21/069
ANDRIJANA PLAVŠIĆ76/069
ANĐELKA MARJANOVIĆ412/056
ANKA PETROVIĆ133/066
ANJA HRIC39/069
BILJANA DRLJAČA5/067
BILJANA JOVIČIĆ18/068
BILJANA TASIĆ230/068
BOBAN TDRAVKOVIĆ82/067
BOBANA RADOJEVIĆ118/066
BOJAN KRSTIĆ264/067
BOJAN PEROVIĆ370/067
BOJAN ŠEKULARAC100/069
BOJANA DELIĆ26/069
BOJANA DOBROTA7/067
BOJANA DRAGOJEVIĆ435/069
BOJANA KRIŽAN277/066
BOJANA LUKOVIĆ320/069
BOJANA STAMENIĆ131/046
BOJANA STEVANOVIĆ152/067
BORISLAV JOSIMOVIĆ582/067
BOŠKO BOŠKOVIĆ10/068
BRANKA SAVIĆ235/068
BRANKICA STUBIĆ112/068
BRANKO VELEMIR260/069/10
VALENTINA KOCIĆ53/066
VESNA ŽILEVSKI31/069
VESNA STAMENKOVIĆ410/066
VIDOSAVA ZELJIĆ219/067
VIOLETA ĐURIĆ439/066
VLADAN KARAKLIĆ476/067
VLADAN STEPANOVIĆ539/067
VLADIMIR DAMIĆANIN 223/066
VLADIMIR JIRJAKOVIĆ226/066
GORAN BLAGOJEVIĆ700/067
GORDANA GRBOVIĆ458/047
GORDANA KOVANDŽIĆ65/068
GORDANA TATIĆ628/066
DAGANA PAJIĆ490/067
DANIJELA BORIĆ328/066
DANIJELA VRELJAKOVIĆ513/068
DANIJELA DAVIDOVIĆ316/067
DANIJELA JOVIČIĆ354/069
DANIJELA KALENDEROVIĆ514/068
DANIJELA MILOVANOVIĆ274/068
DANIJELA DŽAJIĆ173/067
DANIJELLJA PETROVIĆ170/058
DANICA DRAGOLJEVIĆ110/059
DARIJA ŠAŠA105/0610
DARKO PEŠIĆ103/068
DEJAN ŠTERJOSKI126/048
DIJANA MEHMEDOVIĆ228/058
DIJANA PRAIZOVIĆ515/066
DIJANA RAKOVIĆ29/067
DIJANA SPIRIĆ157/067
DIJANA STEFANOVIĆ13/066
DINA LICITOR477/056
DRAGANA MILONOVIĆ236/069
DRAGANA MILOŠEVIĆ243/056
DRAGANA PAVLOVIĆ57/069
DRAGANA PEĆANAC91/067
DRAGANA RADOSAVLJEVIŠĆ283/069
DRAGANA SPASOJEVIĆ441/066
DUBRAVKA ŽIVOJINOVIĆ365/067
DUNJA ŠULEJIĆ374/066
DUŠAN SIMIĆ215/066
DUŠAN TASIĆ358/068
DUŠICA BOGDANOVIĆ92/066
DUŠICA RADMANOVAC75/066
DUŠICA RAČIĆ142/067
DUŠICA STEFANOVIĆ248/069
ETELKA KOMADINA38/046
ŽELJKO KNEŽEVIĆ352/068
ŽIVANA KREJIĆ71/069
ZORICA VESIĆ68/066
ZANA KONJANIN066
IVAN MILADINOVIĆ621/065/6
IVAN RADISAVLJEVIĆ716/066
IVAN ŠMIGIĆ262/067
IVANA BEGIĆ8/068
IVANA GABRIĆ97/069
IVANA DAPČEVIĆ203/067
IVANA DAPČEVIĆ110/067
IVANA IVANOVIĆ123/066
IVANA JANKOVIĆ134/069
IVANA JOVANOVIĆ276/066
IVANA KOSTADINOVIĆ70/068
IVANA KRSTAJIĆ480/067
IVANA MIKOVIĆ197/067
IVANA MILENKOVIĆ37/069
IVANA ODALOVIĆ3/068
IVANA PAVLOVIĆ27/069
IVANA RAJKOVIĆ86/068
IVANA CARANOVIĆ325/066
INES VARGA139/069/10
IRENA DELAŠ441/057
IRENA KOMAZEC183/068
IRENA PETRUŠEVSKA45/065/6
JASMINA ZARIĆ341/066
JASMINA MARINKOVIĆ234/066
JASNA JAJIĆ36/068
JASNA SAVIĆ289/068
JELENA ATANASKOVIĆ89/067
JELENA BIOČANIN187/068
JELENA VUJNOVIĆ44/0610
JELENA ĐURIĆ409/066
JELENA KALAMNDA281/066
JELENA MARIĆEVIĆ238/067
JELENA MARKOVIĆ713/066
JELENA MILOSAVLJEVIĆ154/067
JELENA MIHAILOVIĆ464/068
JELENA OGNJANOVIĆ338/068
JELENA PANTOVIĆ340/068
JELENA PAUNOVIĆ233/046
JELENA PETROVIĆ364/068
JELENA POPOVIĆ161/068
JELENA PRIJOVIĆ652/066
JELENA SIMOVIĆ414/066
JELENA STEVANOVIĆ62/069
JELENA STEVANOVIĆ67/068
JELENA TOMANIĆ306/068
JELENA TOMASOVIĆ137/067
JELENA ŠLJIVAR14/069
JOVAN STEVANOVIĆ83/068
JOVANA DRAGOJLOVIĆ269/065/6
JOVANA ĐURIĆ96/057
JOVANA ZEČEVIĆ115/067
JOVANA MITROVIĆ263/068
JOVANA POPOVIĆ34/067
JOVANA STOJANOVSKI48/067
JOVANA TRIFUNOVIĆ20/068
JOVANA ĆOROVIĆ332/067
KATARINA VAROŠČIĆ243/065/6
KATARINA KOKAR185/069
KATARINA MARIĆ49/067
KATARINA SELENIĆ437/059
LJUBICA NIKODIJEVIĆ56/066
LJUBICA PROKIĆ244/047
LJUBIŠA MITIĆ159/056
MAJA KOJIĆ194/068
MAJA PAVLICA712/067
MAJA PEJČIĆ191/066
MARIJA VEGAR728/068
MARIJA DENIĆ52/067
MARIJA ĐORĐEV383/067
MARIJA JOVANOVIĆ367/056
MARIJA LUKIĆ143/069
MARIJA LUKOVIĆ168/066
MARIJA MARKOVIĆ330/066
MARIJA MARKOVIĆ144/067
MARIJA MITROVIĆ452/056
MARIJA NEDIĆ182/067
MARIJA PEJČINOVIĆ372/066
MARIJA SPASENOVIĆ165/068
MARIJA SPIRIDONOVIĆ148/066
MARIJA TOŠINOVIĆ35/069
MARIJANA ĐORĐEVIĆ43/066
MARIJANA MILIĆEV424/067
MARIJANA MLADENOV593/066
MARIJANA TOPIĆ172/058
MARINA GRUJIĆ454/026
MARINA DALJEVIĆ368/068
MARINA ĐURIĆ401/066
MARINA MARKOVIĆ231/066
MARINA NIKOLIĆ6/065/6
MARINA ROGOVIĆ94/069
MARINA SREDOJEVIĆ212/066
MARINA STANKOVIĆ337/068
MARKO GRČIĆ107/067
MARKO JARČEVIĆ397/067
MARKO JOKIĆ136/066
MARKO FILIPOVIĆ175/066
MILA ĐURIĆ131/066
MILAN ILIĆ535/068
MILAN KUZMAN427/068
MILAN LAUŠEVIĆ587/065/6
MILANA GLAMOČAK 371/066
MILEVA STAVRIĆ327/066
MILENA BOŠKOVIĆ499/068
MILENA VRANEŠ4721/066
MILENA ŽOLNAJ516/067
MILENA MLADENOVIŠĆ79/067
MILENA SLAVNIĆ169/069
MILENA STAJIĆ1103/999
MILENA TOMIĆ229/068
MILIJANA ROGOVIĆ95/066
MILICA JERKOVIĆ240/0610
MILICA MARINKOVIĆ153/068
MILICA PEROVIĆ242/066
MILICA RISTIĆ149/066
MILICA SAVIĆ151/069
MILICA CVETKOVIĆ422/069
MILKA BOGDANOVIĆ438/067
MILOŠ LUKEŠEVIĆ275/057
MILOŠ STOJANOVIĆ395/069
MINA STAMNKOVIĆ238/037
MIRJANA VUKAŠINOVIĆ217/059
MIRJANA GAĆEŠA 60/067
MIRJANA GRUJIĆ114/067
MIRJANA JEROTIĆ300/066
MIRJANA PEZROVIĆ250/066
MIRJANA TRAJKOVIĆ367/068
MIROSLAV MARJANOVIĆ391/065/6
NATALIJA MINIĆ33/066
NATALIJA MITKOVIĆ61/067
NATALIJA ČOKIĆ502/068
NATAŠA VEJINOVIĆ99/066
NATAŠA GLIŠOVIĆ437/067
NATAŠA DANILOVIĆ15/0610
NATAŠA JOVANOVIĆ393/056
NATAŠA MARKOVIĆ222/067
NEVENA ILIĆ35/059
NEVENA KAREVSKI488/066
NEVENA RAĐEN292/066
NEVENA TOŠIĆ25/069
NEDA VULETIĆ295/066
NEDA PRTENJAK217/066
NEMANJA POPUČIĆ156/067
NIKOLA JOKOVIĆ233/067
NIKOLIN KANDIĆ272/067
NINA OMARIĆ72/066
OLGA FILIPOVIĆ135/066
OLIVERA MILOVANOVIĆ492/048
PETAR GRKOVIĆ350/067
PETAR IVIČIĆ381/067
RELJA ŠURDIĆ444/057
RADE GULAN223-055/6
SAMANTA SULEJMANI204/066
SANDRA RANKOVIĆ117/066
SANJA BANDŽIĆ591/065/6
SANJA BLAGOJEVIĆ415/068
SANJA ĐUKIĆ609/066
SANJA JOVIĆ247/069
SANJA PETROVIĆ332/059
SANJA STANOJEVSKI 317/068
SANJA TODDOROVIĆ360/057
SAŠKA SOKOLOV88/066
SVETLANA ANDREJEVIĆ176/068
SVETLANA JAKOVLJEVIĆ85/068
SVETLANA STOJIĆ1/065/6
SLAVICA STOJKOVIĆ486/068
SLAVKO VUJIČIĆ146/066
SLAĐANA ĐORĐIĆ275/066
SLAĐANA KOPRIVICA809/986
SLAĐANA PAVLOVIĆ196/069
SLAĐANA PAVLOVIĆ304/066
SLAĐANA PETROVIĆ399/067
SMILJA MATIĆ704/069
SNEŽANA VUJIČIĆ19/066
SNEŽANA LAZAREVIĆ28/066
SNEŽANA STEFANOVIĆ378/067
SONJA PAUNESKU393/068
SONJA PEŠIĆ50/066
SONJA STOJANOVIĆ55/067
SRĐAN SIMEUNOVIĆ280/066
STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ522/067
STEFANIJA VUKOIČIĆ251/066
SUZANA VUČETIĆ109/066
SUZANA JOVANOVIĆ290/068
SUZANA SARIĆ227/068
SUNČICA GOLUBOVIĆ38/067
TAMARA BABIĆ121/067
TAMARA VUKOVIĆ288/066
TAMARA MITROVIĆ81/068
TAMARA MIHAJLOVIĆ379/067
TAMARA PANTIĆ615/066
TAMARA STEPANOVIĆ377/068
TANJA ĐORĐEVIĆ501/056
TANJA MILOŠEVIĆ198/067
TATJANA ŽUGIĆ/066
TATJANA JEREMIĆ42/066
TIJANA VUKOTIĆ251/059
TIJANA DABOVIĆ124/067
TIJANA MILETIĆ159/069
FILIP ĐORĐEVIĆ357/065/6
FILIP PEJOVIĆ387/055/6