VEST

Viša turistička škola, Beograd

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
održanog 8. novembra 2006.

B2

RBRPREZIME I IMEBROJ INDEKSAOCENA
1.Stefanović Jasmina410/907

A2

RBRPREZIME I IMEBROJ INDEKSAOCENA
1.Adamov Danijela114/037
2.Džinkić Tanja 18/047
3.Gojković Svetlana 206/026
4.Jelić Ivana 88/048
5.Joković Bojana344/027
6.Kurko Ognjan396/036
7.Mandić Marija144/046
8.Miloš Maja305/046
9.Mitrović Dragana36/036
10.Perić Sandra99/037
11.Rakićević Marko122/047
12.Šoškić Marija48/046
13.Tmušić Radmila765/997

Usmeni deo ispita održaće se u sredu, 13. novembra 2006. godine u 12 časova u učionici 2, ulaz V.

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga