VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA
STATISTIKA
RBRPREZIME I IMEBROJ INDEKSA
1.Kopanja Gordana310/99
2.Atanaskovic Jovana368/03
3.Sasic Nikolina437/03
4.Jeremic Dragana266/01
5.Djokic Ivana212/03
6.Korica Ivana139/02
7.Milos Maja305/04
8.Dimitrijevic Ana38/03
9.Stanojlovic Aleksandra 168/04
10.Bosnjakovic Ana409/02
11.Vidojevic Marija509/03
12.Tomic Slaven163/03
13.Petrovic Aleksandra7/03
14.Krstinic Egidija47/02

Uvid u radove - utorak, 14. nov 2006., 1300, kabinet 1 (ulaz V)

Usmeni deo ispita - utorak, 14. nov 2006., 1300, učionica 1 (ulaz V)

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Violeta Tošić